Novadocent Daisy Beelen heeft de NRO-verbindingsprijs voor leraren gewonnen. Zij kreeg de prijs voor haar project waarbij mbo-studenten ICT niveau 2 in een gesimuleerd bedrijf aan betere werknemersvaardigheden werken om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt.Zij kreeg de prijs voor haar project waarbij mbo-studenten ICT niveau 2 in een gesimuleerd bedrijf aan betere werknemersvaardigheden werken om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt. In deze specifieke groep bevinden zich soms jongeren die extra zorgbehoeften hebben of probleemgedrag vertonen.

Daisy Beelen en haar collega’s veranderden een magazijn in de school tot een echte werkplek waarin de studenten samenwerken aan het gebruiksklaar maken van afgeschreven schoolapparatuur. De apparatuur wordt vervolgens opnieuw gebruikt op middelbare scholen die als klant aan het project meewerken. Studenten ontwikkelen een proactieve houding, lossen problemen zelf of met elkaar op of formuleren een duidelijke vraag voor de werkplekbegeleider. Daisy Beelen en haar team merken dat deze manier van werken zijn vruchten afwerpt.

 

De jury

‘De jury vindt het een mooi initiatief om deze studenten perspectief te bieden op de arbeidsmarkt en prijst de maatschappelijke relevantie van deze inzending. Verschillende theoretische modellen, gericht op gedragsverandering, worden effectief gebruikt in dit project. Daarnaast is de jury onder de indruk van het gegeven dat studenten intensief bij de opzet van het hele proces zijn betrokken. De jury noemt de impact van deze inzending hoog, en is ervan overtuigd dat het project eenvoudig toe te passen is op andere mbo-instellingen en wellicht ook in het voortgezet onderwijs.

De jury beoordeelde de inzendingen van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor het onderwijs, bereik en kwaliteit en op duurzaamheid van de ontwikkelde producten.

 

NRO-verbindingsprijs

De NRO-verbindingsprijzen stimuleren onderzoekers om na te streven dat ontwikkelde kennis ook daadwerkelijk wordt benut en leraren om gebruik te maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en producten die daarop zijn gebaseerd.

 

Meer informatie

 

Samenwerking

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Met de verbindingsprijzen stimuleert het NRO vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

ICT

Nova College maakt gebruik van cookies

Dit doen we onder andere om de website te verbeteren en om jou relevante informatie en advertenties te laten zien. Lees hier de voorwaarden
Ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies die mijn zoekgedrag meten.