17 februari 2020

Hans Snijders is sinds 2004 lid van het College van Bestuur. In 2010 werd hij benoemd tot voorzitter van het CvB. Vanaf 2017 vormt hij samen met Talitha van den Elst het CvB.

 

Nova College staat er goed voor

Na ruim vijftien jaar leiding te hebben gegeven aan het Nova College, vindt Hans Snijders de tijd rijp om aan het eind van dit jaar het stokje over te dragen: “Het Nova College staat er goed voor. De Onderwijsinspectie is lovend over de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. En volgens de Keuzegids mbo 2020 is het Nova College voor de vierde keer op rij de beste mbo school van de Randstad. We staan nu voor de grote opgave om met ons onderwijs flexibel in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt. We willen meer maatwerk leveren en als beroepsonderwijs een stevigere positie innemen in bij- en omscholing van volwassenen. Dit vraagt om een nieuw elan, wendbaarheid en innovatie van onze organisatie. Voor mij is dit een natuurlijk moment om mijn functie neer te leggen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de toekomst van het Nova College in goede handen is bij mijn collega’s en opvolger.’’

Hans Snijders vervolgt: “Ik heb altijd met ontzettend veel plezier in het onderwijs gewerkt. Dit jaar werk ik veertig jaar in het onderwijs en vind ik het tijd voor een nieuwe fase in mijn leven. Eind dit jaar is de nieuwbouw van de Nova Campus Haarlem afgerond en geef ik het stokje over aan mijn opvolger. Tot die tijd blijf ik mij inzetten voor goed onderwijs en de bijdrage die het Nova College daar samen met onze partners uit de regio aan kan leveren.”

 

Opvolging

Het is een bewuste keuze van Hans Snijders en de Raad van Toezicht om zijn besluit nu al kenbaar te maken. Willeke Briedé, voorzitter Raad van Toezicht Nova College: “Hierdoor ontstaat voldoende tijd om op zoek te gaan naar een geschikte opvolger en een zorgvuldige procedure en overdracht te verzorgen. Wij verwachten rond de zomer een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen.”