De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het mbo als beroepsonderwijs voor iedereen: jongeren, werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen, samenwerkingspartners zoals het bedrijfsleven en lokale overheden en werknemers.

 

Het akkoord bevat afspraken over de nieuwe plannen van scholen over gelijke kansen, over het verder brengen van kwetsbare jongeren en over een leven lang ontwikkelen. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, hebben 7 februari hun handtekening onder het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ gezet. Het mbo is de eerste sector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten. Ga naar Met dit bestuursakkoord is het beroepsonderwijs goed voorbereid op de toekomst op mboraad.nl

 


“Bestuursakkoord maakt lesgeven weer leuk!” vindt OR voorzitter John Brewster. John vervolgt: “Ook de OR is content dat regelvrije ruimte in het bestuursakkoord aandacht krijgt. Docenten krijgen hierdoor meer zeggenschap en worden daardoor weer eigenaar van het onderwijsproces. Zelforganiserende teams kunnen aan de studenten maatwerk leveren en makkelijker anticiperen op ontwikkelingen in de regio. Het is nu dus echt ‘team aan zet’.”

 

De BVMBO is verheugd over het feit dat er in het akkoord tegemoetgekomen wordt aan speerpunten uit het MBO Manifest zoals “geef onderwijsteams regelvrije ruimte” en “investeer in de leeromgeving”. Knellende regels die innovatief handelen in de weg zitten zullen geschrapt worden. Inmiddels voert de BVMBO-gesprekken met het ministerie, de MBO Raad en de Onderwijsinspectie over ‘Ruimte in de regels’ en het hanteren van de 1000 urennorm.

Nova College maakt gebruik van cookies

Dit doen we onder andere om de website te verbeteren en om jou relevante informatie en advertenties te laten zien. Lees hier de voorwaarden
Ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies die mijn zoekgedrag meten.