08 juni 2020

De eerste twee diploma's Verzorgende voor anderstaligen zijn uitgereikt. Ziba Homaei en Saeid Shamseddin, die in 2017 zijn begonnen met het eerste voortraject 'Leren in de zorg', hebben nu de opleiding Verzorgende-IG afgerond op het Nova College. Dit echtpaar, geboren in Iran, kwam in 2012 naar Nederland en werkt nu in verpleeghuis A.G. Bodaan van Kennemerhart als verzorgende in opleiding. De diplomering vond plaats op een bijzondere locatie: de achtertuin van hun docent Marleen van Anken, initiatiefnemer van het voortraject.

Marleen heeft samen met Hendrina Lof, adviseur Leren en Ontwikkelen Kennemerhart, het voortraject Leren in de zorg ontwikkeld. Het voortraject is bedoeld voor anderstaligen die zich willen voorbereiden op opleiding Verzorgende-IG om te gaan werken in de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. De studenten die het voortraject succesvol hebben afgerond kunnen in 2 jaar vol en 1 jaar bbl de opleiding Verzorgende afronden. Dit jaar is het zevende voortraject gestart.

Het oorspronkelijke plan was om in juni de diplomering van deze eerste groep anderstaligen die de opleidingen Verzorgende-IG zou afronden feestelijk te vieren met genodigden van de gemeenten, samen voor Betere Zorg en alle zorginstellingen die inmiddels zijn betrokken bij deze opleidingen. Vanwege de coronamaatregelen is die viering uitgesteld.

Marleen legt uit waarom de diploma's nu toch al zijn uitgereikt: 'De bbl studenten van deze eerste groep, die allemaal werken bij Kennemerhart, hebben zo snel mogelijk hun diploma nodig voor hun aanstelling als afgestudeerd Verzorgende. De beste plek om dat nu te doen bleek mijn eigen achtertuin. Het was een bijzondere en emotionele gebeurtenis voor dit echtpaar en voor mij.'

Hendrina Lof, adviseur leren en ontwikkelen bij Kennemerhart, is het er helemaal mee eens: ‘We hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt en de studenten tijdens dit traject intensief begeleid. Bij Kennemerhart zijn we heel blij met deze gemotiveerde zorgcollega’s. Ziba en Saeid zijn inmiddels goed ingewerkt en worden zowel door bewoners als medewerkers van verpleeghuis A.G. Bodaan zeer gewaardeerd. Ik ben er trots op dat zij dit traject met goed gevolg hebben afgerond. Net als op de andere 8 studenten die de opleiding met goed gevolg hebben afgelegd en inmiddels ook werkzaam zijn bij Kennemerhart. We hopen dat we de feestelijke afsluiting eind september met elkaar kunnen vieren.’

Inmiddels is een zevende groep anderstaligen met het Voortraject leren werken in de zorg gestart. Deze studenten hopen in 2023 hun diploma te behalen.